head_banner

Thức ăn cho chó

  • Thức ăn cho chó

    Thức ăn cho chó

    Thức ăn cho chó là thức ăn dinh dưỡng chuyên cung cấp cho chó, là thức ăn động vật cao cấp giữa thức ăn cho người và thức ăn gia súc, gia cầm truyền thống.

    Vai trò của nó chủ yếu là cung cấp cho chó động vật sự hỗ trợ cơ bản nhất cho cuộc sống, sự tăng trưởng và phát triển cũng như nhu cầu dinh dưỡng cho sức khỏe.Có ưu điểm là dinh dưỡng toàn diện, tỷ lệ tiêu hóa và hấp thu cao, công thức khoa học, đạt tiêu chuẩn chất lượng, ăn uống thuận tiện và phòng được một số bệnh.

    Nó được chia thành hai loại: ngũ cốc phồng và ngũ cốc hấp.