head_banner

Cát vệ sinh bằng giấy

  • Cát giấy cho mèo vị trà xanh

    Cát giấy cho mèo vị trà xanh

    Một sản phẩm vật nuôi thân thiện với môi trường mới dành cho vật nuôi trong nhà.

    Giấy vệ sinh cho mèo là một loại sản phẩm vật nuôi thân thiện với môi trường mới được sản xuất đặc biệt cho vật nuôi trong nhà, được phát triển độc lập bởi Hebei Hengdiao Pet Products Co., Ltd., được sản xuất độc quyền tại Trung Quốc và đã được nhà nước phê duyệt là sản phẩm được cấp bằng sáng chế.