head_banner

bentonit không rãnh

  • Các nhà sản xuất bán buôn bentonit khoan ống không rãnh chịu muối

    Các nhà sản xuất bán buôn bentonit khoan ống không rãnh chịu muối

    Trenchless thực sự là một phương pháp xây dựng trong kỹ thuật hàng ngày, chẳng hạn như thi công khoan ngang, thi công kích ống, khoan dầu, thăm dò địa chất và chế tạo máy che chắn đường hầm.Các dự án không thực hiện thi công ngầm bằng đào đất gọi là dự án không đào hào.Trong các dự án không rãnh, bentonite không rãnh đóng một vai trò quan trọng.